Kalite Politikamız

01

Vizyon

Hep geleceğe bakarak, hizmet ve müşteri ilişkisi ile şekillendirilen firma vizyonu, iş kolunda yaşanan her tür teknolojik gelişmeyi üretim sürecine tatbik ederek maliyetleri ve dolayısıyla verimliliği kontrol etmek, sahip olunan teknik beceriyi tümüyle işe yansıtmak ve verimliliği artıracak katma değeri yüksek hizmetler geliştirmek olarak belirlenmiştir.

01

Misyon

Firma misyonu, uzun sürede oluşturulan firma ismi ve ticari unvanını korumak ve faaliyet gösterilen sektörde kazanılan haklı payın devamlılığını sağlamak için, uluslararası kabul görmüş kalitede hizmetleri en uygun piyasa fiyatından ve anlaşılan teslim süresi içerisinde müşterilerine teslim edilmesi, satış sonrasında da müşterilerinden gelen geri bildirim ve talepler doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmaları yapılması, çevreye duyarlı teknoloji ile üretim yapılması şeklinde belirlenmiştir.

Nice Mühendislik ve Enerji Sistemleri A.Ş firması tarafından belirlenmiş olan kurumsal ilkeler aşağıdaki gibidir;
 • Tarafların ortak çıkarlarına uygun hareket etmek,
 • Tüm faaliyetleri, mevcut Kanunlara, örf ve adetlere ve etik değerlere uygun yürütmek,
 • İş ilişkilerinde ketumiyet ilkesine bağlı kalmak, tarafların ticari sırlarını korumak,
 • Serbest rekabet kurallarına uygun çalışmak,
 • Verimlilik ve karlılık hususlarını her daim risk ve kontrol hususları ile birlikte değerlendirmek,
 • Yapabileceklerini beyan etmek ve beyan ettiklerini tam olarak yapmak,
 • Hissedarlarına, çalışanlarına, iş/sosyal çevresine ve kamu otoritesine karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak,
 • Farkındalık, tüm çalışanların bu ilkeleri benimsemesini ve uygulamasını sağlamak şeklindedir.
Uluslararası ISO 9001:2015 standardına uygun olarak kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına, müşteri şartlarına ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt eden ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi amaç edinen firmamız Kalite Politikası olarak aşağıdaki esasları benimsemiştir; Politikamız, personel – müşteri – taşeron üçgenindeki her ilişkide etik standartları korumaktır. Etik uygulamalarımız bütünlüğümüzün ve en değerli varlığımız olan itibarımızın teminatıdır. Bu teminat sürdürülebilir kârlılığımızın temel unsurudur.
 • Üretim kalitesini müşteri beklentilerine uygun olarak sağlamak,
 • Her zaman müşteri odaklı düşünerek hareket ederek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Standart Şartlarına, KYS dokümantasyonunda tanımlı şartlara, Yasal şartlara ve taahhüt edilen diğer şartlara tam uyum içinde çalışmak,
 • Çalışanlarımızın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın gelişmesi için uygun fırsat ve ortamlar oluşturmak,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.
 • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
 • Üretim yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.
 • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.
 • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

25 yıldır gerçekleştirdiğimiz bir çok mega projemiz ile çözümler üretmeye ve Dünyayı gelecek nesillere daha yeşil bırakmayı hedefliyoruz.

 • +90 0212 924 22 18

 • info@niceas.com.tr

 • Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish İstanbul Sitesi D Blok Kat : 17 Daire : 193-201 Bahçelievler İstanbul / Türkiye

 • Pazartesi-Cuma: 09.00-18.00